Hur mår Halmstad?

Var och hur vi mäter luften i Halmstad

Teatersträckan - mätning med DOAS-teknik

På teater-husets tak, har vi placerat sändaren, en kraftig "strålkastare" med en speciell Xenon-lampa (samma typ som finns i vissa nyare bilar). Ljuset är koncentrerat i en smal "stråle" som är riktad mot rådhusets tak.....

...på rådhusets tak står mottagaren och ljuset, som på sin väg över taken, har nu fått ett "fingeravtryck" av borttappade färger beroende på hur höga halter av svaveldioxid, kvävedioxid mm som förekommit på vägen hit....

...när väl ljuset nått mottagaren så fokuseras det med en parabolisk spegel in i en optisk fiber (se baksidan på mottagaren) och leds sedan ned till analysatorn där det återstår en hel del arbeta med att räkna ut vilka gaser som har reducerat ljuset och hur höga halter det måste ha varit under vägen hit.

Analysatorn innehåller en "dator" som gör dessa beräkningar ganska snabbt - flera gånger i minuten räknas nya halter fram och data skickas sedan via kommunens nätverk till en presentationsdator där även alla data lagras såväl som bearbetas och skickas som grafer till denna web presentation.